Nawożenie ma znaczny wpływ na plon tłuszczu w uprawie zaolejenie wyrobu ozimego (Fot

Dodatkowo, należy pamiętać o nawożeniu rzepaku ozimego, o czym piszemy w dalszej części artykułu. Największe straty w rzepaku prognozowano w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w województwach: lubuskim i łódzkim. Tylko takie kompleksowe nawożenie rzepaku ozimego daje szanse na osiągnięcie optymalnego przebiegu wegetacji, a w efekcie uzyskanie plonu o zakładanej wielkości i jakości. Nawożenie ma znaczny wpływ na plon tłuszczu w uprawie zaolejenie wyrobu ozimego (Fot. Dużym problemem w uprawie rzepaku jest jego nierównomierne dojrzewanie. Plon nasion rzepaku i ich jakość są kształtowane przez wiele czynników. Na Żuławach żniwa rzepaku są już bardzo zaawansowane. W światowej produkcji nasion rzepaku przeważa forma jara. STANLEY to odmiana populacyjna rzepaku ozimego, gdzie doskonała odporność na choroby, wysoka zimotrwałość oraz równomierność dojrzewania gwarantują wysoki i regularny w latach potencjał plonowania. Na nierównomierne dojrzewanie rzepaku ma wpływ wiele czynników,. Oferujemy dostawy rzepaku tegorocznego z importu,dostawa koleja oraz auto. Zbyt obfite nawożenie rzepaku szybko działającym azotem azotanowym NO3- spowoduje wytworzenie dużej masy liściowej, co ujemnie wpływa na zawiązki pędów bocznych i redukcje plonu. Plantacja rzepaku ozimego w trakcie całego okresu wegetacji narażona jest na występowanie zarówno chorób, jak również szkodników. W praktyce, w uprawach rzepaku jesienią dostarcza się całą potrzebną dawkę fosforu, natomiast potas dzielimy na 2 dawki jesienne po 50% lub w dawkach 75 i 25%. Nasiona rzepaku są tam bardzo drobne, a zaolejenie bardzo niskie. Nawożenie rzepaku nie może obyć się bez boru. W czasie kwitnienia rzepaku zwalczamy głównie dwie choroby: zgniliznę twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum) i czerń krzyżowych (Alternaria. Obie formy rzepaku pod względem budowy morfologicznej nie różnią się zasadniczo od siebie (jedynie poszczególne organy formy jarej są nieco delikatniejsze). Nawożenie rzepaku azotem ma silny wpływ na efekty jego plonowania. Korzystne z punktu zaopatrzenia rzepaku w siarkę, mangan i cynk, jest zastąpienie części wapna nawozowego gipsem. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowe wykonanie nawożenia rzepaku od wczesnej wiosny, jest dokonanie oceny potencjału plonotwórczego upraw. Owocki katranu abisyńskiego zawierają do 36% tłuszczu, a zaolejenie nasion pozbawionych okrywy owocowej sięga nawet 50%. Sprzedam ziarno rzepaku z importu tegoroczny ,dostawa koleja. Zbiory rzepaku rozpoczęto niecały miesiąc temu, w południowo-zachodniej części Wielkopolski, w Dolnośląskiem i Opolskiem.